Dünya ve Türkiye Açısından Sömürge ve Emperyalizm

2013-10-04 09:36:00

  Bir ülke de iktisadi , siyasi ,düşünce hayatı ülkenin kaderini belirler. Dünya bu şekilde yönetiliyor. Ülkeler bu şekilde ayakta kalıyor.      
        Milli ekonomi modeli , iç ticaret ve yerli endüstri geliştirilecek, dış ticaret ülkenin çıkarlarına uygun olarak yapılacak hatta elçiler yalnız siyasi değil, iktisadi ve ticari ilişkileri de ustalıkla yürütecek kişilerden seçilecektir.      
        Devletin varlığı askerî , siyasi ve ekonomik  istikrara bağlıdır.Büyük devletler arasında yaşanan  rekabetin ve gelişmenin seyri bu noktada devam etmektedir.
 

2000 li yıllardan beri devletler arası mücadelelerde, sanayileşme temeline dayalı politikalar değil düşünce ve teknoloji etkinliği başlamıştır.
    Teknoloji gereklerinin karşılanabilmesi için siyasi denetimin sağlanması ve siyasi denetimin sağlanması için de teknolojik yatırımda bulunulacak olan yerlerde toplumsal sistem ve yönetim biçiminin kontrol edilmesiyle mümkündür
    Ekonomik bakımdan  geri ülke olan Türkiye de ülke yönetimine baskıda bulunan diğer ülkelerin asıl amacı budur .Çünkü Türkiye hem sömürge hem pazar ülkesi görünümünde.
     Ortadoğu da zengin petrol , kömür , ve sanayi olması Türkiye açısından jeopolitik açıdan önemli olduğundan sürekli karıştırma politikaları yapılıyor.
  Ülkemiz de klasik tüketim ürünlerine talep artışı nedeniyle işsizlik artmakta , ihracat yerine ithalat yapılmakta.
Çözüm basit ithalatı kısıtla , gümrük vergilerini yükselt , hatta yasakla ,ihracatı , üretimi teşvik et zormu hayır.
Ticari alanda pazarlık gücünü ihracat yönünde kullan.Ekonomide dış güçlerin etkin olmasını önle.Durağan tarım toplumunu dinamik bir şekilde geliştir.
Türkiye şuanda her açıdan sömürülen bir ülke durumundadır. Böyle devam ederse moratoryum ilan etmeye az süre kaldı demektir.

0
0
0
Yorum Yaz